11:00 Bagna są dobre!

Bagna – niezwykle cenne przyrodniczo, obfitujące w rzadkie gatunki roślin i zwierząt, zatrzymujące wodę, stabilizujące klimat – giną na naszych oczach.